Privacybeleid

Dierenspeciaalshop.nl respecteert ten zeerste de privacy van de online bezoekers van haar website. Wij gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Dierenspeciaalshop.nl heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die door of aan de bezoeker zijn verstrekt. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server.

Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor registratie op de website en de verzending van pakketten. Persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden.

De uitzondering op de bovenstaande regel is het opzettelijk misbruik maken van onze website of webshop. In het geval van constatering hier van zal er onmiddellijk aangifte gedaan worden bij politie en justitie en haar hiervoor in het leven geroepen afdelingen. Server logfiles, traces, tijdstippen en IP's zullen hiervoor aangeleverd worden waarbij gemaakte kosten en schade verhaald zal worden op de uitvoerder(s) of in geval van minderjarigen, de ouders of wettelijk aansprakelijke(n) van eerder genoemde(n).